Kamionka Wielka

49°34'30"N 20°46'10"E (49.575196, 20.769642)
350 m n. p. m.

Kamionka Wielka jest miejscowością wzmiankowaną po raz pierwszy w 1336 r., kiedy został wydany przywilej lokacyjny wsi przez Jadwigę, wdowę po królu Władysławie Łokietku. Wkrótce została fundowana parafia. Kolejne wzmianki pochodzą z 1402 r., kiedy król Władysław Jagiełło przeniósł wieś na prawo niemieckie, oraz z piętnastowiecznych kronik Jana Długosza. Już w XVI w. przy parafii funkcjonowała szkoła. Przez kilka lat w XIX w. w Kamionce mieszkał wybitny historyk Feliks Jan Szczęsny Morawski, pochowany w nieodległym Starym Sączu. Morawski napisał kilka znaczących dzieł dla ziemi sądeckiej m.in. „Sądecczyznę” wydaną w dwóch tomach, która jest unikatową monografią regionu, ponadto książki "Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskiem" oraz „Arianie polscy”, gdzie opisywał braci polskich na pogórzach. W drugiej połowie dziewiętnastego stulecia przez Kamionkę poprowadzono linię kolejową, funkcjonował kamieniołom, a po I wojnie światowej zbudowano dwa tartaki. Mimo tego, nie rozwiązało to problemu biedy i przeludnienia, dlatego lokalna ludność często szukała zajęcia poza wsią.
Mieszkańcy szczycą się dużym zaangażowaniem w ruch oporu w czasie II wojny światowej. W Kamionce istniała placówka Armii Krajowej, a mieszkańcy czynnie wspomagali partyzantów ukrywając ich, dostarczając zaopatrzenie i informacje. Za tą działalność 80 z nich poniosło śmierć z ręki okupanta. Po wojnie nastąpił rozwój i sukcesywna modernizacja wsi. Ciekawostką jest prężnie działające od lat międzywojennych Koło Pszczelarzy w Kamionce Wielkiej, które w 2009 r. obchodziło swoje osiemdziesięciolecie.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......