Gaboń

49°30'17"N 20°33'06"E (49.504871, 20.551937)
519 m n. p. m.
Nieduża wieś Gaboń (około 1 tysiąc mieszkańców), o rozproszonej zabudowie, usytuowana jest na połogich wzgórzach i rozdzielających je dolinkach (główny to Gaboński Potok), na północnych krańcach Pasma Radziejowej, 4–5 km na zachód od Golkowic. Większe osiedla należące do Gabonia to: Ćwierci, Grabie, Jachlówka, Klin, Mołdałówka, Opalana I, Opalana II, Osada, Praczka, Przychód, Wilkówka i Wola. Gaboń charakteryzuje się malowniczym, górskim krajobrazem.
Po raz pierwszy w dokumentach Gaboń występuje w 1276 r. jako „Gaban”, wieś rycerska należąca do komesa Mirosława. W 1293 r. komes Mściwój, w obecności wdowy po księciu krakowskim Leszku Czarnym, Gryfiny, sprzedał wieś komesowi Mikołajowi. Wtedy też Gryfina nadała Gaboniowi prawo niemieckie. W końcu XIV w. i przez cały XV w. wieś była własnością Wiernków herbu Janina, wywodzących się od Mikołaja Wierzynka. W 1378 r. część Gabonia (Opalaną) zakupiła Agnieszka, jedna z mniszek klasztoru klarysek w Starym Sączu, córka księcia opolskiego, palatyna węgierskiego, wielkorządcy Rusi Halickiej i Polski oraz księcia dobrzyńsko-kujawskiego Władysława Opolczyka. W 1604 r. klasztor klarysek starosądeckich dokupił resztę wsi. W latach 1770–1918 Gaboń znajdował się w zaborze austriackim, od 1782 w rękach tzw. funduszu religijnego austriackiego skarbu Wówczas też osadzono tutaj kolonistów niemieckich (Gaboń Niemiecki). W 1880 r. wieś liczyła około 715 mieszkańców, w tym 55 pochodzenia niemieckiego, a w 1925 r. Gaboń miał około 1020 mieszkańców, w tym już tylko 21 narodowości niemieckiej.
W 1983 r. Gaboń został wyodrębniony z parafii Gołkowice. Znajduje się tu nowo wybudowany kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Natomiast miejscowa szkoła funkcjonuje od 1889 r. (od 1972 r. w nowym budynku) i obecnie nosi imię I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......