Nowa Jastrząbka

Nowa Jastrząbka położona jest przy wschodniej granicy województwa małopolskiego, na skraju rozległego masywu leśnego, w malowniczej dolinie rzeki Stary Jabłoniec. Okolice Nowej Jastrząbki należą do najpiękniejszych pod względem krajobrazowych w gminie Lisia Góra. Nazwa Nowa Jastrząbka pochodzi stąd, że występowało tu dużo ptactwa a szczególnie jastrzębi.
Nowa Jastrząbka, zwana również Małą, powstała najprawdopodobniej na przełomie XVII i XVIII w. Jej poddani zwolnieni byli od odrabiania pańszczyzny ze względu na duże oddalenie folwarku. Odbywali jedynie dni najemne na folwarku starorzędzińskiego (w kluczu tarnowskim).
W południowej części miejscowości znajduje się neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Został wybudowany w 1902 r. z fundacji Tadeusza Łubieńskiego, według projektu Janusza Rypuszyńskiego. W wyposażeniu kościoła dominuje neogotyk, ale najcenniejszym elementem jest gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodząca z XIV w. Figura ta, Matki Bożej Łaskawej, przypłynęła do Nowej Jastrząbki w 1410 r. Wtedy miejscowość ta należała do parafii w Lisiej Górze i proboszcz nie wyraził zgody, aby figura pozostała w Jastrząbce. Gdy chciano ją wywieźć, woły mające ciągnąć wóz nie ruszyły z miejsca i figura została w Nowej Jarząbce.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...