Szatra

49°15'59"N 19°54'01"E (49.266449, 19.900431)
1040 m n. p. m.

W Dolinie Małej Łąki, w miejscu zwanym Szatra istniała niewielka polanka, na której stał szałas pasterski (słowo szatra oznacza szałas owczarzy, namiot, obóz cygański). Obecnie znajduje się w tu rozwidlanie szlaków w górę Doliny Małej Łąki oraz na Przysłop Miętusi (1189 m n.p.m.). Nieopodal, w pobliżu Gmińskiej Skałki, znajduje się wywierzysko, które daje początek płynącemu w dolinie Małołąckiemu Potokowi. Mniej więcej do tego miejsca sięgał lodowiec kształtujący górne piętro doliny. Wskazuje na to morena czołowa powstawała u czoła jęzora lodowcowego, w wyniku wytapiania się z lodu materiału skalnego, niesionego przez lodowiec.
Niebieski szlak prowadzący dnem Doliny Małej Łąki, z Szatry na Przysłop Miętusi (1189 m n.p.m.) i dalej zachodnim zboczem Skoruśniaka, to stara droga górnicza (droga hawiarska), którą zwożono rudę żelaza z kopalni Wantule znajdującej się ponad Doliną Miętusią.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...