Tęgoborze

49°42'35"N 20°38'37"E (49.709826, 20.643689)
272 m n. p. m.

Tęgoborze wzmiankowane jest już w XIV w. jako własność rodu Tęgoborskich pieczętujących się herbem Szreniawa. Jeszcze wcześniejsze przesłanki wspominają o obecności na tym terenie eremity, św. Justa, który miał swoją pustelnię na górze na północ od obecnej wsi. Tradycja wiąże to miejsce z pierwszym kościołem w okolicy zburzonym przez Mongołów w XIII w. Dzisiaj stoi nad Przełęczą św. Justa niewielka drewniana świątynia. Wioska przez wieki nabierała znaczenia ze względu na szlak węgierski, biegnący wzdłuż doliny Dunajca, a zawiadywały nią różne rody szlacheckie. W XV i XVI w. funkcjonował na Przełęczy św. Justa klasztor kanoników regularnych, zwanych Markami, których ostatecznie wyrzucił stąd w 1611 r. dziedzic z Tęgoborza Cyryl Chrząstowski – lokalny arianin. Zagarnął wówczas wszystkie dobra klasztorne, a zakonników rozpędził. W XVIII w. wieś przeszła na własność rodziny Stadnickich, z czasów których pochodzi tutejszy szlachecki pałacyk. Wydarzenia związane z rabacją galicyjską w 1846 r. dotknęły również Tęgoborze. Rodzina Stadnickich zdołała ujść przed zamieszkami, ale dwór został całkowicie zdewastowany przez chłopów. Ocalał również miejscowy proboszcz Antoni Wieczorek, który opisał w swoim pamiętniku całą akcję we dworze oraz różne okrucieństwa dokonywane przez lud w okolicznych miejscowościach. W drugiej połowie XIX w. właściciele się zmieniali, a pałac opustoszał. Wyjątkowe znaczenie w czasach międzywojennych miał rozwój Szkoły Szybowcowej w Tęgoborzu. Zanim rozwinęło się szybowisko na Jodłowcu Wilekim, od 1933 r. wykorzystywano stoki góry Rachów, której okolicę szczegółowo sprawdzili i oblatali piloci Leopold Kwiatkowski i Jan Skalski. Ten rok zbiegł się z datą powstania Szybowcowej Szkoły Ślizgowej Kolejowego Koła LOPP. Na Rachowie wybudowano hangar mieszczący sześć szybowców oraz organizowano pierwsze loty i szkolenia.
W czasie II wojny światowej oddano do użytku zbiornik rożnowski i część miejscowości znalazła się pod wodą. W związku z bliskością lustra wody zaczął niszczeć zabytkowy osiemnastowieczny kościół drewniany, który ostatecznie przeniesiono w latach osiemdziesiątych XX w. do Tabaszowej, gdzie jest dzisiaj świątynią parafialną. W czasie okupacji lokalna ludność była zaangażowana w działalność konspiracyjną placówki AK „Dolina” działającej w gminie Łososina Dolna. Od 1943 r. w oparciu o działalność konspiracyjną zaczął się kształtować ruch partyzancki, w obrębie którego wyróżniał się oddział Józefa Toczka ps. Topór. Najbardziej znanymi jego akcjami są ratowanie zapory wodnej w Rożnowie oraz mostu w Kurowie.
Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się wyodrębniona kwatera, w której spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej. Jest to cmentarz wojenny nr 353 należący do X Okręgu Cmentarnego Limanowa. W jego obrębie pracował architekt Gustav Ludwig, który jest również autorem jego założenia. Pośrodku kwatery stoi murowany krzyż, a obok niego kilka mniejszych nagrobków. Łatwo rozpoznać pochówki rosyjskie, gdyż widnieje na nich krzyż z dwoma belkami poprzecznymi. Krzyże na nagrobkach żołnierzy austriackich są przyozdobione liśćmi lauru – symbol zwycięstwa. Co prawda Austro-Węgry wojnę przegrały, ale odniosły zwycięstwo walkach obronnych w zachodniej Galicji w tym w operacji limanowsko-łapanowskiej, która rozegrała się m.in. na Sądecczyźnie pod koniec 1914 r. Pochowanych na tym cmentarzu zostało 6 żołnierzy: dwóch austro-węgierskich i czterech rosyjskich.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......