Janowice

49°57'08"N 20°00'53"E (49.952251, 20.01485)
344 m n. p. m.
Janowice są wsią, która należała w średniowieczu do dwóch właścicieli. Na początku XV w. na terenie wsi istniały dwa folwarki oraz dwa młyny. Część Janowic była w posiadaniu rodziny Gładyszów przez ok. 150 lat. W drugiej połowie XVII w. został zlikwidowany zachodni folwark i wieś odtąd należała do jednego właściciela. Na przełomie XVIII/XIX w. powstał drewniany zespół dworski, z którego do dziś zachowały się zabudowania gospodarcze. Właścicielami Janowic od XIX w. byli m.in.: Potoccy, Włodkowie, Jordanowie. We wsi godne uwagi są dwie kapliczki z XIX w. św. Jana Nepomucena i Męki Pańskiej, stojące na cmentarzu cholerycznym.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...