Targowisko

49°58'56"N 20°18'10"E (49.982445, 20.303046)
204 m n. p. m.
Targowisko jest wsią położoną na lewym brzegu rzeki Raby, wzdłuż wpływającego do niej potoku Tusznica. Nazwa wsi pochodzi od targów, które się tutaj odbywały zapewne już w czasach przedhistorycznych. Swoje wczesne powstanie osada zawdzięcza położeniu geograficznemu – wzdłuż rzek prowadziły najstarsze trakty i drogi kupieckie. W XII w. właścicielem Targowiska, Chełmu i okolic był komes Mikora, który darował te ziemie Zakonowi Stróżów Grobu Świętego – bożogrobcom. Potwierdza to najstarszy dokument z 1198 r. W źródłach historycznych jako miejsce targów wymieniany jest Chełm położony na wzniesieniu, ale faktycznie dogodniejszym miejscem do handlu był teren po drugiej stronie rzeki – dzisiejszego Targowiska. W najbliższej jego okolicy przechodziły zawsze ważne szlaki komunikacyjne. We wsi, przy drodze w kierunku Kłaja, obok rzeki Tusznicy, na małym wzniesieniu znajduje się kapliczka domkowa św. Walentego z 1811 r. Z tyłu na 10 metrowym słupie wisi dzwonek z 1797 r., który oprócz rozpędzania chmur powiadamiał wiernych o mszy św. Wewnątrz kapliczki znajduje się figurka św. Walentego oraz figurka siedzącej dziewczynki, której ten święty przywrócił wzrok.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......