Dolina Czatoży

49°36'22"N 19°29'29"E (49.606357, 19.491474)
739 m n. p. m.
W tym miejscu szlak czarny schodzi z Hali Kamińskiego, dość stromo, boczną dolinką, do górnej, zalesionej części doliny Czatoży. Tu łączy się ze szlakiem żółtym z Zawoi Czatoży i skręca gwałtownie podążając dalej na południowy-zachód w górę cienistej doliny wznosząc się przygotowanym chodnikiem, w skos wschodniego zbocza. W tym miejscu granica Babiogórskiego Parku Narodowego – tablice informacyjne z mapkami i drogowskazy, a także toalety typu toy-toy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...