Kopalnia Wapienia „Czatkowice”

Czatkowice
50°09'15"N 19°37'50"E (50.154258, 19.630588)
293 m n. p. m.
Wielopoziomowy kamieniołom wapieni dolnego karbonu na wschodnim zboczu doliny Krzeszówki należy do największych w Polsce. Jego poszczególne kompleksy skalne charakteryzują się rozmaitymi strukturami sedymentacyjnymi. Kamieniołom założyli Niemcy w 1943 r. podczas II wojny światowej i doprowadzili tu bocznicę kolejową z Krzeszowic. Eksploatację wapienia na dużą skalę rozpoczęto w 1948 r. dla hut Śląska i Huty „Lenina”. W 1996 r. ówczesne Państwowe Zakłady Wapiennicze „Czatkowice” przekształcono w Kopalnię Wapienia w Krzeszowicach Spółka z o.o., wchodzącą w skład Południowego Koncernu Energetycznego Spółka Akcyjna. W latach 1998–1999 przy kopalni powstały nowe Zakłady Kruszyw Drogowych i Budowlanych oraz Przemiałownia Kamienia Wapiennego. Obecnie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” dysponuje własnym laboratorium kontrolującym surowiec i produkty końcowe. Oferuje kamień łamany i kruszywa dla wielu gałęzi przemysłu (w tym drogownictwa), piaski i mączkę wapienną do odsiarczania spalin, dla przemysłu spożywczego, materiałów budowlanych, przemysłu szklarskiego i chemicznego. Jej wyroby spełniają wymogi wszystkich kluczowych norm obowiązujących w wielu gałęziach przemysłu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......