Rezerwat Skołczanka

Tyniec
50°00'59"N 19°49'22"E (50.01647, 19.822858)
260 m n. p. m.
Został utworzony w 1957 r. na powierzchni 36,77 ha. Jest to rezerwat stepowy, w którym chronione są przede wszystkim zbiorowiska muraw napiaskowych z roślinnością kserotermiczną oraz fragment lasu sosnowo-jodłowo-bukowego. Na terenie rezerwatu występują rzadkie gatunki owadów, a wśród nich około 500 gatunków motyli.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...