Bolechowice

50°08'49"N 19°47'30"E (50.147123, 19.791673)
270 m n. p. m.

Bolechowice, wieś w gminie Zabierzów, położona jest w Rowie Krzeszowickim rozdzielającym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. Północne tereny Bolechowic zostały włączone, ze względu na piękno krajobrazu i przyrodę, w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Po raz pierwszy wieś została wymieniona w dokumencie z 1243 r., wydanym przez księcia Bolesława Wstydliwego. Na mocy tego dokumentu książę przekazał część wsi biskupowi krakowskiemu Prandocie. Z czasem biskupi przejęli całą wieś, która w ich posiadaniu była do lat dziewięćdziesiątych XVIII w. W 1792 r. administratorem wsi był krakowski biskup sufragan Józef Olechowski (1735–1806). Po III rozbiorze (1795 r.) dobra bolechowickie przejęły władze rządowe austriackie. Później zostały sprzedane i stanowiły własność prywatną. W połowie XIX w. Bolechowice należały do Feliksa Bochenka, pułkownika artylerii wojsk polskich a pod koniec stulecia do Stanisława Eustachego Ożegalskiego (1846–1899) herbu Kościesza powstańca styczniowego, społecznika, eksperta Sądu Krajowego w Krakowie. Jego spadkobiercą, który przejął majątek, był jedyny syn Michał Ożegalski zmarły bezpotomnie w 1937 r. Do 1945 r. właścicielką majątku była żona Michała, Helena z Bujaków Ożegalska. W 1928 r. wieś należąca do Michała Ożegalskiego liczyła 1035 mieszkańców. Działały w niej m.in.: Kamieniołomy Gminne, Zakład Mleczarski „Pod Ojcowem”, Młyn Grzegorza i Wojciecha Kruków i Kółko Rolnicze. We wsi znajdował się także wyszynk trunków. Dwór w Bolechowicach z drugiej połowy XVIII w. na stoku Winnica (za czasów królowej Jadwigi były tu winnice). Usytuowany w pobliżu kościoła, dwór został wzniesiony jako plebania, pełniąca również funkcję wilegiatury (domu letniskowego) biskupów krakowskich. Klasycystyczny, parterowy budynek o zwartej kubicznej formie, nakryty łamanym dachem, otoczony jest zabytkowym (XIX w.) parkiem z dwoma stawami. W dworze, należącym jeszcze do dóbr kościelnych ostatnim, który w nim przebywał w 1792 r., był późniejszy biskup krakowski Jan Paweł Woronicz (1757–1829), poeta i kaznodzieja, współzałożyciel warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach siedemdziesiątych XIX w. bolechowicki majątek wraz z dworem nabył Franciszek Ożegalski herbu Kościesza (1816–1875), właściciel ziemski, który pochodził z Wielkopolski. Po jego śmierci spadkobiercą został syn Stanisław Eustachy (1846–1899), a później wnuk Michał (zmarły w 1937 r.), jedyny syn Stanisława. Ostatnią właścicielką dworu do 1945 r. była wdowa po Michale, Helena z Bujaków Ożegalska (zmarła w 1970 r.). Po upaństwowieniu majątku (po 1945 r.) w dworze urządzono Spółdzielnię Zdrowia i punkt apteczny. W 1974 r. dwór zakupił i gruntownie odrestaurował Janusz Roszko (1932–1995), reporter, prozaik, autor wielu książek, głównie o tematyce historyczno-archeologicznej. Obecnie budynek dworski należy do jego rodziny.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......