Krzeszowice

50°08'09"N 19°37'57"E (50.135901, 19.632592)
263 m n. p. m.

Miasto Krzeszowice są jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Krzeszowice położone są na przewężeniu Rowu Krzeszowickiego, w jego środkowej części i zajmują jego całą szerokość. Pierwsze wiadomości o osadzie na tym terenie pochodzą z XIII w. Z polecenia biskupa Pawła z Przemankowa, w 1286 r. istniejącej osadzie w dobrach kościelnych nadano prawa sołeckie magdeburskie. Organizatorem wsi był wtedy Fryczek Freton z Bytomia. Według zapisów historycznych z lat 1325–1327 we wsi stał w tym czasie kościół (prawdopodobnie wybudowany tuż po lokacji wsi). Kronikarz Jan Długosz potwierdza istnienie w XV w. drewnianego kościoła pw. św. Marcina. Do połowy XVI w. wieś należała do biskupów krakowskich, a w 1555 r. stała się własnością Stanisława Tęczyńskiego (zmarłego w 1561 r.), wojewody sandomierskiego, który włączył ją do tzw. hrabstwa tęczyńskiego. W następnych wiekach Krzeszowice trafiały (poprzez koligacje rodzinne) do kolejnych rodów: Opalińskich, Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich i Potockich. Potoccy wybudowali w we wsi pałac i osiedlili się w nim na stałe.
Krzeszowice zaczęły rozwijać się jako uzdrowisko w drugiej połowie XVIII w., kiedy ówczesny ich właściciel, książę August Czartoryski (1697–1782) zainteresował się odkrytymi w XVII w. na terenie wsi źródłami siarczanymi. Okoliczna ludność tymi wodami leczyła bydło. Na zlecenie księcia Augusta Czartoryskiego przebadano wody siarczane, odkrywając przy tym źródło wody żelazistej i ocembrowano (około 1778 r.) jedyne wówczas źródło wody siarczanej – Zdrój Główny. Zatwierdzone przez Czartoryskiego plany budowy nowoczesnych łazienek realizowała jego córka księżna Izabela Lubomirska, która postanowiła zrobić z Krzeszowic uzdrowisko na skalę europejską. W tym celu sprowadziła najlepszych balneologów, wybudowała 5 budynków kąpielowych, mały szpital, pałacyk Vauxhall służący rozrywkom i zabawom kuracjuszy, a także założyła pocztę zdrojową. Kolejny etap rozwoju uzdrowiska nastąpił w XIX w., po przejęciu Krzeszowic przez Potockich. Powstały wówczas Łazienki Zielone zwane później „Zofia” (od 1858 r.). Największe zainteresowanie uzdrowiskiem było w pierwszej połowie XIX w. Wspaniale rozwijające się uzdrowisko, do którego zjeżdżali kuracjusze z całej Polski, zahamowała budowa linii kolei żelaznej (1847) i przemysł intensywnie rozwijający się pod koniec XIX w.
Do II wojny światowej Krzeszowice pozostały uzdrowiskiem lokalnym. W 1924 r. uzyskały status miasteczka, a w 1928 r. uzdrowiska. Potwierdzenie praw miejskich Krzeszowice uzyskały dopiero 18 października 1933 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......