Szarów

Szarów, położony na południowym skraju Puszczy Niepołomickiej ma dwa ciągi zabudowań: starszy historyczny i nowszy, w dużej mierze współczesny. W części starszej są drewniane domy konstrukcji zrębowej, z okapami, gankami lub werandami. Kilkanaście chałup z malowanymi ogaceniami (łączeniami), uszczelnionymi gliną lub pakułami pochodzi z drugiej połowy XIX lub z początku XX w. We wsi wznosi się pomnik-obelisk, poświęcony poległym w czasie II wojny światowej. Na uwagę zasługuje również kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, budowany w latach siedemdziesiątych. XX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...