Prądnik Korzkiewski

50°10'03"N 19°51'11"E (50.167764, 19.853084)
282 m n. p. m.
Prądnik Korzkiewski, wieś nad Prądnikiem, wzmiankowana jest w 1783 r., jako mały przysiółek, należący do klucza dóbr korzkiewskich. Od 1892 r. wieś była własnością rodziny Czartoryskich. Niewielka część wsi położona jest na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Od XVI w. na jej terenie istniały liczne urządzenia przemysłowe związane z rzeką, m.in. w 1581 r. były wymieniane dwie szlifiernie i papiernia, a w 1712 r. pięć młynów zbożowych, istniejących jeszcze do około lat sześćdziesiątych XX w.
W Prądniku Korzkiewskim znajduje się Ośrodek Rekolekcyjny im. Sł. B. ks. Pawła Smolikowskiego, położony przy południowej granicy Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest własnością Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Ośrodek jest miejscem rekolekcji dla różnych grup, kursów językowych i dni skupienia osób indywidualnych, a przede wszystkim miejscem wyjątkowej celebracji Triduum Paschalnego. Stojąca na terenie ośrodka kaplica jest miejscem kultu patrona Zgromadzenia – Sł. B. ks. Pawła Smolikowskiego (1846-1926), a także patrona ludzi gorliwej i pokornej codziennej pracy. Ks. Smolikowski, niezwykle pracowity, był pobożnym zakonnikiem i kapłanem, wychowawcą młodzieży, historykiem i świetnym pisarzem ascetycznym. Pracował jako misjonarz w Bułgarii i w Polsce. We Włoszech, w Rzymie kierował Papieskim Kolegium Polskim. O. Paweł był przyjacielem i spowiednikiem kard. A. Sapiehy i abpa J. Teodorowicza. Zmarł w opinii świętości 11 września 1926 r. w Krakowie, w domu zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej 10 (został pochowany w kruchcie kościoła).
Kaplica pw. Zstąpienia Chrystusa Pana do Otchłani została wybudowana w 1983 r. z inicjatywy i dzięki staraniom ówczesnego dyrektora ośrodka – ks. prof. Stefana Koperka i okolicznych mieszkańców. Oryginalne wnętrze kaplicy zaprojektował profesor krakowskiej ASP Maciej Radnicki, a przedstawienie Drogi Krzyżowej i Krzyż w ołtarzu głównym namalował artysta plastyk Zbigniew Gizella. W kaplicy jest również obraz Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcony przez Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Polsce w 1997 r. i uroczystości na krakowskich Błoniach. W 1986 r. na terenie Ośrodka została poświęcona przez ks. biskupa Kazimierza Górnego tzw. Droga Krzyża i Chwały – 21 kapliczek wybudowanych z fundacji wiernych. Co drugi piątek miesiąca o godz. 17:00 wierni wraz ze swoim duszpasterzem odprawiają specjalne Nabożeństwo Krzyża i Chwały. Dzięki ks. prof. Stefanowi Koperkowi i miejscowej wspólnocie powstała dzwonnica, którą poświęcił w 1990 r. ks. bp Kazimierz Nycz. W dzwonnicy zawieszone są trzy dzwony o imionach: Zmartwychwstanie Pańskie, Sługa Boży Bogdan Jański (założyciel zmartwychwstańców) i Święta Królowa Jadwiga. Zostały one odlane w słynnej ludwisarni Felczyńskich.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......