Szymbark

49°37'22"N 21°05'41"E (49.622981, 21.09484)
335 m n. p. m.

Wieś Szymbark w gminie Gorlice, położona nad rzeką Ropą, lokowana była jako miasto na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego. Szymbark był centrum tzw. państwa ropskiego (Dominium Ropae), rozległych terenów w dorzeczu Ropy, które Jan Gładysz otrzymał w 1359 r. od króla Kazimierza Wielkiego z zezwoleniem na kolonizację. Status miasta utracił Szymbark w okresie 1565–1595.
W centrum Szymbarku znajduje się drewniany kościół św. Wojciecha z 1782 r., cmentarz rzymskokatolicki, którego kwaterą jest cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 74, drewniany pensjonat „Perełka”, w typie budownictwa uzdrowiskowego, zbudowany w 1936 r. staraniem Zbigniewa Sękiewicza oraz szkolne muzeum regionalne „Gryf” z ekspozycją zabytków archeologicznych, sztuki ludowej, ikon łemkowskich i lamp naftowych.
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, urządzony na terenie dawnego sadu dworskiego, otwarty został w 1987 r. Prezentowane tu są budownictwo i kultura ludowa Pogórzan gorlickich. Docelowo ma tu stanąć 27 obiektów. Skansen jest dziś oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Dwór obronny (kasztel) Gładyszów pochodzi z lat około 1530–1550. Przebudowany był w latach 1585–90 (w duchu renesansowym) i na początku XVII w. Jest to piętrowa murowana budowla postawiona na planie czworoboku, z kwadratowymi alkierzami na narożach, zwieńczona attyką. We dworze mieści się Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku. Zabytek razem z pobliską oficyną dworską i drewnianym dworkiem mieszczańskim („drogomistrzówką”, przeniesioną z Gorlic) tworzy oddział gorlickiego Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
W Szymbarku warte zobaczenia są też: drewniana cerkiew łemkowska pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1790 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki) w części Wólka (dawniej Wólka Szymbarska, Doliny), murowana kaplica pw. Najświętszej Panny Marii z 1883 r. fundacji Józefa Trybusa (w części Dół), cmentarz wojenny nr 75 (w części Dół), drewniany dwór Groblewskich w Bystrzycy – dziś Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, murowany dwór Groblewskich na Łęgach – dziś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, drewniany dwór w obrębie dawnego folwarku Rojowszczyzna, murowane kapliczki i figury z XVIII i XIX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......