Kiczory

49°31'50"N 19°35'29"E (49.530744, 19.59155)
740 m n. p. m.
Kiczory (około 500 mieszkańców) są najmłodszą i najmniejszą wsią na polskiej Orawie. Do 1991 r. stanowiły część Lipnicy Wielkiej. W 1920 r. część osiedla na lewym brzegu Kiczorki znalazła się w Polsce, a część na prawym brzegu w Czechosłowacji. W 1924 r. w ramach wymiany terytoriów cały obszar włączono do Polski. We wsi stoi kaplica filialna Matki Bożej Częstochowskiej parafii w Lipnicy Wielkiej. W miejscowej szkole znajduje się regionalna izba muzealna, a na terenie wsi kilka reliktów budownictwa orawskiego – m.in. dzwonnica loretańska, stara kuźnia i młyn wodny, a także XIX-wieczna murowana kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......