Kiczory

49°31'50"N 19°35'29"E (49.530744, 19.59155)
740 m n. p. m.
Kiczory (około 500 mieszkańców) są najmłodszą i najmniejszą wsią na polskiej Orawie. Do 1991 r. stanowiły część Lipnicy Wielkiej. W 1920 r. część osiedla na lewym brzegu Kiczorki znalazła się w Polsce, a część na prawym brzegu w Czechosłowacji. W 1924 r. w ramach wymiany terytoriów cały obszar włączono do Polski. We wsi stoi kaplica filialna Matki Bożej Częstochowskiej parafii w Lipnicy Wielkiej. W miejscowej szkole znajduje się regionalna izba muzealna, a na terenie wsi kilka reliktów budownictwa orawskiego – m.in. dzwonnica loretańska, stara kuźnia i młyn wodny, a także XIX-wieczna murowana kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...