Schronisko pod Durbaszką

49°23'26"N 20°32'10"E (49.390748, 20.536293)
848 m n. p. m.
Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy "Pod Durbaszką", nazywany schroniskiem pod Durbaszką, jest filią Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie. Znajduje się na grzbietowej hali na północnym stoku Durbaszki (942 m n.p.m.) w Małych Pieninach. Schronisko mieści się w zaadaptowanym i wyremontowanym budynku dawnej bacówki wzorcowej (jednej z czterech w Małych Pieninach). Budynek, nawiązujący do architektury podhalańskiej, powstał w latach 1949–52, gdy organizowano tu skolektywizowane pasterstwo. Swoją pierwotną funkcję pełnił stosunkowo krótko. Już w latach sześćdziesiątych stał pusty i niszczał. W 1973 r. z inicjatywy grupy instruktorów harcerskich został przejęty przez Wydział Oświaty Miasta Krakowa z przeznaczeniem na ośrodek szkolno-wypoczynkowy dla młodzieży (głownie harcerskiej). Aż do lat osiemdziesiątych trwały prace remontowo-adaptacyjne (m.in. prostopadłe skrzydło z pomieszczeniami dla owiec przerobiono na część… hotelową). Obecnie ośrodek gości głównie zorganizowane grupy młodzieżowe, ale w miarę wolnych miejsc obsługuje również indywidualnych turystów (także bufet i kuchnia). Przy schronisku zaczyna się dość szeroka szutrowa droga, którą sprowadza do parkingu w pobliżu wejścia do Wąwozu Homole przed Jaworkami.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...