Koźmice Małe

49°56'44"N 20°03'28"E (49.945772, 20.058003)
297 m n. p. m.
Koźmice Małe, zwane też Koźmiczkami są malowniczo położone na wzgórzach Pogórza Wielickiego przy drodze wojewódzkiej nr 962, wybudowanej w miejscu średniowiecznego traktu z Wieliczki do Dobczyc, zwanego gościńcem królewskim. Pierwsze historyczne zapisy dotyczące wsi pochodzą z połowy XIII i z XIV w. i nie rozróżniają Koźmic Małych i Wielkich. Wg Długosza, Koźmice Małe należały w latach 1470–1480 do rycerskiego rodu Kłębowiczów herbu Strzemię. Na przestrzeni wieków zmieniali się często właściciele wsi aż do okresu międzywojennego XX w., kiedy nastąpiła parcelacja gruntów i wykup ziemi przez okolicznych chłopów. Po dawnym folwarku pozostało: część stodoły z XIX w., stajnia i dom z 1925 r. We wsi są dwa kamieniołomy, kilkanaście chałup z przełomu XIX/XX w., kilka kapliczek (w tym neobarokowa z 1835 r. przy drodze powiatowej nr 120 w kierunku Mogilan) i krzyży. Pozostałością po wyzwoleniu (21 I 1945) spod okupacji hitlerowskiej są trzy mogiły 24 żołnierzy niemieckich.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......