Raciborsko

49°56'34"N 20°04'33"E (49.943033, 20.075933)
390 m n. p. m.
Raciborsko jest wsią szlachecką istniejącą od XIV w. Została zakupiona w 1525 r. przez Stanisława Morsztyna, bachmistrza wielickiego. W 1581 r. dobra raciborskie odziedziczył Florian Morsztyn. W następnych wiekach Raciborsko było główną siedzibą tej rodziny, głośniej w dziejach literatury. Morsztynowie herbu Leliwa założyli tu zbór ariański, po którym został cmentarz. W Raciborsku urodzili się dwaj poeci: Hieronim Morsztyn (1581– około1623) poeta, pisarz i tłumacz doby baroku oraz Jan Andrzej Morsztyn (1621–1693) poeta, polityk, podskarbi wielki koronny, pradziad króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W okresie międzywojennym ostatnim właścicielem Raciborska był Krzysztof hr. Morsztyn. Jego drewniany dwór, po wojnie spełniał różne funkcje, a kiedy był już na tyle zdewastowany, że przestał być użyteczny, okoliczni mieszkańcy przebudowali go na kościół. Po rozebraniu kościoła w latach 1974–1978 została wybudowana murowana świątynia pw. NMP Królowej Polski. Z dawnej siedzibie Morsztynów pozostał spichlerz (obok dom mieszkalny) z końca XVIII w., stary dworski park z narzutowym głazem i wyrytą na nim datą 1863. Wg tradycji formowały się przy nim oddziały powstania styczniowego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......