Zarębek Niżni

Łopuszna
49°29'53"N 20°08'17"E (49.498164, 20.138279)
650 m n. p. m.
Zarębek Niżni jest najniżej położonym z górnych osiedli Łopusznej, określanych jako Zarębki (od sposobu pozyskiwania terenu pod osadnictwo przez wyrąbywanie śródgórskich polan). Przy ostatnich zabudowaniach znajduje się węzeł szlaków (od szlaku niebieskiego odchodzi na północny-wschód wzdłuż Chłapkowego Potoku szlak czarny, prowadzący dalej koło Pucułowskiego Stawu szlaku czerwonego w rejonie polany Zielenica).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...