Góry Wielkie

49°50'15"N 19°33'20"E (49.837597, 19.55558)
484 m n. p. m.
Przysiółek Łękawicy Góry Wielkie jest bezleśną enklawą położoną na zalesionym stoku Jaroszowickiej Góry. Znajduje się tu duże osiedle domków letniskowych nad przełomem Skawy. Góry Wielkie jako osada powstały prawdopodobnie podczas ostatniej fali osadnictwa wołoskiego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...