Brody

49°51'57"N 19°41'46"E (49.865996, 19.696231)
289 m n. p. m.

Wieś Brody, w gminie Kalwaria Zebrzydowska, położona jest nad rzeką Skawiną, zwaną też Cedronem. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż jej obu brzegów. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIV w., a jej nazwę można przyjąć od istniejących tu "brodów", czyli przepraw przez rzekę Skawinkę. W kolejnych stuleciach właścicielami Brodów były bogate rody magnackie: Zebrzydowscy, Czartoryscy, Brandysowie, Dębiccy. Przez Brody przebiega linia kolejowa zbudowana w latach 1881-1884, łącząca Kraków z Zakopanem. We wsi rozwinięte jest rzemiosło wyrobów z drewna, m.in. zabawek i mebli oraz przemysł szewsko-obuwniczy. Na południowym skraju wsi wznosi się kilka kaplic wchodzących w skład "dróżek kalwaryjskich". W pobliżu centrum wsi rozciąga się zespół podworski z późnoklasycystycznym dworem z pierwszej połowy XIX w., parkiem krajobrazowym oraz zabudowaniami folwarcznymi.
Przez centrum wsi przebiega międzynarodowa droga 52 z Krakowa do czeskiego Cieszyna, niegdyś fragment tzw. galicyjskiego cesarskiego traktu, budowanego w latach 1772-1785 przez Austriaków po I rozbiorze Polski. Budową traktu kierował austriacki inżynier Johann Gross. Ten środkowogalicyjski trakt prowadził od miejscowości Biała na granicy Śląska Cieszyńskiego przez Wadowice, Kraków, Bochnię, Brzesko, Rzeszów i Przemyśl do Lwowa. Jego budowę rozpoczęto w celu lepszego powiązania nowo zyskanej prowincji z resztą monarchii. Już od 1773 r. kursowała na nim poczta konna, a od 1775 r. jeździły dyliżanse.
Dwór w Brodach, położony w parku krajobrazowym, zbudowany został w pierwszej połowie XIX w. przez Jana Kantego Brandysa, właściciela wsi, administratora dóbr księcia Kazimierza Czartoryskiego. Rodzina Brandysów była właścicielem wsi i dworu do początku XX w. W 1904 r. Jan Stanisław Brandys sprzedał swój majątek hrabiemu Ludwikowi Zygmuntowi Jaxa Dębickiemu. Następnie, w 1911 r., dwór stał się własnością Ludwika Hammerlinga, reemigranta ze Stanów Zjednoczonych, późniejszego senatora II Rzeczypospolitej. W okresie, kiedy majątek należał do Brandysów, a później do Hammerlinga, dwór w Brodach odegrał dwukrotnie historyczną rolę. Po upadku Powstania Listopadowego Jan Kanty Brandys urządził w nim tzw. punkt poczty obywatelskiej, czyli placówkę konspiracyjną, ułatwiającą przerzut w obie strony emisariuszy i łączników z krajem polskiej emigracji na Zachodzie. W 1923 r., kiedy właścicielem dworu był Hammerling, przygotowano tu tzw. pakt lanckoroński, czyli porozumienie pomiędzy stronnictwem PSL "Piast" Wincentego Witosa a Chrześcijańską Demokracją i Związkiem Ludowo-Narodowym. W wyniku tego porozumienia Wincentemu Witosowi powierzono 28 maja 1923 r. stanowisko premiera i misję utworzenia nowego rządu. W 1926 roku Hammerling sprzedał majątek w Brodach Związkowi Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce przemianowanemu później na Związek Nauczycielstwa Polskiego. Po wojnie, w 1945 r., w odebranym Związkowi majątku umieszczono Spółdzielnię Owocowo-Warzywniczą, później przekształconą w Państwowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, a od 1999 r. w spółkę "Brodvin", która obecnie jest w stanie likwidacji.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......