Lachowice

49°42'55"N 19°28'28"E (49.715369, 19.474478)
430 m n. p. m.

Duża wieś (ok. 2100 mieszkańców) w dolinie Lachówki, pomiędzy należącym do Pasma Jałowieckiego bocznym grzbietem Soliska, a wschodnim skrajem Pasma Pewelskiego. Lachowice założyła właścicielka „państwa suskiego” Anna z Małachowskich Wielopolska, która w 1696 r. połączyła w jedną wieś kilka okolicznych osad pasterskich. Pierwotnie wioskę zwano Lubnicą, a zasadźcami byli głównie pasterze wołoscy. Wraz z dobrami suskimi posiadłość przechodziła kolejno w ręce Branickich (od 1843 r.) i Tarnowskich (1922–45). W 1884 r. przez Lachowice poprowadzono odcinek linii kolejowej transwersalnej (Sucha Beskidzka – Żywiec). W centrum wsi po południowej stronie głównej drogi stoi zabytkowy drewniany kościół św. Piotra i Pawła z 1791 r. – jeden z cenniejszych zabytków architektury drewnianej żywiecczyzny (włączony do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej). Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, ze słupową wieża z nadwieszona izbicą. Kościół otaczają malownicze (i jedne z najbardziej okazałych w Małopolsce) kryte gontem soboty. Dach nad prezbiterium i nawą także jest kryty gontem; a cebulasty hełm na wieży – kryty blachą. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia z portalami w „ośli grzbiet”. Na ścianach wewnętrznych i sklepieniu XIX-wieczna polichromia. Ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona są późno barokowe lub klasycystyczne, z początku XIX w. Pośrodku malowany temperą na desce obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z I poł. XIX w. Na chórze muzycznym organy z 1846 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......