Dzianisz

49°20'01"N 19°51'38"E (49.333651, 19.86083)
857 m n. p. m.

Wieś Dzianisz powstała na początku XVIII w. z inicjatywy Walentego Pietrzykowskiego, który otrzymał przywilej lokacyjny od starosty nowotarskiego. Do końca XIX w. Dzianisz był własnością rodów szlacheckich. W dzianiskim dworze stacjonowali górnicy, którzy z rozkazu króla Stanisława Zygmunta Poniatowskiego prowadzili prace poszukiwawcze w Ornaku. Z miejscowością związana jest również postać barona Kajetana Borowskiego, który nazywany był też „diabłem dzianiskim” ze względu na swój okrutny stosunek do miejscowej ludności.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...