Rzepiska

49°21'19"N 20°09'08"E (49.35541, 20.152461)
798 m n. p. m.

Rzepiska są najwyżej położona wsią na północno-zachodnim Zamagórzu Spiskim. Leżą na wysokości 780–1018 m n.p.m. Składają się z porozrzucanych osiedli, nazywanych przez mieszkańców Potokami: Bryjów Potok, Wojtyczków Potok, Grocholów Potok, Madejów Potok (dziś już przez nikogo nie zamieszkały) oraz osiedla Pawliki położonego wysoko na stoku Pawlikowskiego Wierchu (1016 m n.p.m.).
Nazwa wsi Rzepiska wiąże się prawdopodobnie z wędrówkami bałkańskich ludów pasterskich w XIV w. Być może ma związek z albańskimi słowami repirë lub repietë oznaczającymi stok góry, stromą wieś.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...