Czatkowice

50°08'59"N 19°38'41"E (50.149726, 19.644825)
307 m n. p. m.
Czatkowice do 1997 r. były wsią w gminie Krzeszowice, a obecnie są częścią miasta. Pierwszy raz wieś została wspomniana w historycznych źródłach w 1254 r. Na mocy wydanego wówczas dokumentu książę Bolesław Wstydliwy wyposażył wieś, należącą do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem w przywileje ekonomiczne i sądowe. Norbertanki posiadały tylko część wsi, którą utrzymały aż do 1945 r. W XV w. posiadały tu karczmę i młyn. Druga część wsi należała w średniowieczu do Toporczyków. W 1458 r. kupił tą część Mikołaj Paczółtowski, który założył we wsi folwark. Pod koniec XVII w. właścicielem był Jan Zebrzydowski. Nad wsią, na Bartlowej Górze, widoczne są pozostałości średniowiecznych ziemnych umocnień. Z powodu braku badań archeologicznych nie ustalono dotychczas chronologii założenia. Godny uwagi jest również zespół dworski, składający się z dworu drewniano-murowanego, wzniesionego przed 1878 r., i z budowli tworzących jego zaplecze gospodarcze. Nieco późniejszy jest zespół folwarczny norbertanek, złożony z drewnianych czworaków z ok. 1930 r. i murowanego spichlerza z XIX/XX w.
W Czatkowicach znajduje się jeden z największych kamieniołomów w Polsce, gdzie wydobywane są wapienie dolnego karbonu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......