Kamianna

Kamianna do połowy XX w. była wsią łemkowską, która powstała w XVI w. w obrębie tzw. państwa muszyńskiego, czyli jednostki organizacyjnej będącej własnością i zarządzanej przez biskupów krakowskich. Pierwsza wzmianka o Kamiannej pochodzi właśnie z dokumentu wydanego przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego w 1577 r. Informacja o utworzeniu tutaj greckokatolickiej parafii przez biskupa Jana Zadzika pochodzi z 1637 r. Rusińska społeczność wioski pod wpływem przemian religijnych i społecznych na Łemkowszczyźnie w latach międzywojennych przeszła na prawosławie, co stało się powodem budowy drugiej cerkwi. Łemkowie mieszkali na tym terenie aż do pamiętnych wysiedleń po II wojnie światowej zakończonych akcją Wisła w 1947 r. Polscy osadnicy zaadaptowali prawosławną cerkiew na kościół katolicki. Zaściankowa miejscowość odżyła po 1960 r., który zbiegł się z objęciem parafii przez księdza dr Henryka Ostacha. Wkrótce później zostaje założona Ochotnicza Straż Pożarna, zbudowana strażnica, droga umożliwiająca kontakt ze światem, lokalna elektrownia i wiele innych. Ksiądz Ostach był miłośnikiem pszczelarstwa i miał ogromny udział w rozwoju bartnictwa w Kamiannej. W 1972 r. odbył się tutaj I Sądecki Dzień Pszczelarza, a w 1987 r. udało się zorganizować Światowy Kongres Apiterapii, która zajmuje się leczeniem poprzez zastosowanie produktów pszczelarskich. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych został ukończony Dom Pszczelarza pełniący współcześnie funkcję pensjonatu i centrum konferencyjnego. Do dziś Kamianna jest ważnym ośrodkiem bartnictwa i apiterapii, organizując spotkania i szkolenia zawodowe dla pszczelarzy. Tradycje podtrzymuje szczególnie Pasieka Barć, która wytwarza wszystkie możliwe produkty pszczele poza jadem oraz prowadzi hodowlę matek pszczelich.
W Kamiannej można skorzystać z usług lokalnego przewodnika, który oprowadzi po ścieżce edukacyjnej związanej z miejscowymi atrakcjami – głównie pszczelarskimi. Na trasie zwiedzania znajduje się kościół oraz skansen uli, pasieka, pawilon pasieczny, galeria św. Ambrożego patrona pszczelarzy, sklep pasieczny oraz kawiarnia. Można przy okazji podpatrzyć jak pracuje pasiecznik w swojej pracowni, degustować naturalne i pitne miody oraz kupić różnego rodzaju produkty pszczele wraz z apiterapeutykami.
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kamiannej powstał w 1930 r. jako cerkiew prawosławna św. Kosmy i Damiana. Budowa cerkwi wiąże się z przejściem mieszkańców wsi z wyznania greckokatolickiego na prawosławie i opuszczeniem starej cerkwi św. Paraskewy z 1805 r., która dzisiaj znajduje się w Bukowcu na Pogórzu Rożnowskim. Cerkiew prawosławna postawiona jest na planie krzyża greckiego, orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Na dachu znajdują się trzy cebulaste wieżyczki, spośród których środkowa jest najbardziej masywna i przybrała formę kopuły z latarnią. Dawne wyposażenie cerkwi nie zachowało się. Dzisiejsze elementy wystroju są w dużej mierze dziełem lokalnego artysty – szczególnie ołtarze oraz rzeźby św. Józefa i Chrystusa Frasobliwego. Obok obrazu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w ołtarzu głównym ciekawy jest również obraz św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, który trzyma w rękach ul. Na zewnątrz znajduje się dzwonnicę z lat sześćdziesiątych XX w. z dzwonami odlanymi w latach osiemdziesiątych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......