Zbywaczówka

49°51'21"N 19°30'28"E (49.855964, 19.507917)
268 m n. p. m.
Zbywaczówka zwana Zaskawiem, przysiółek Jaroszowic, jest obecnie sołectwem usytuowanym na lewym brzegu rzeki Skawy wzdłuż drogi krajowej nr 28 w odległości 4 km od Wadowic. Jest jedyną pozostałością po niegdyś olbrzymiej obszarowo wsi Jaroszowice, która obejmowała tereny w dolinie Skawy należące do dzisiejszych wsi: Mucharza, Świinnej Poręby, Gorzenia Dolnego i Wadowic. Zbywaczówka jest przysiółkiem uratowanym dzięki założeniu w niej, przez starostów barwałdzkich, na przełomie XVI i XVII wieku osobnego folwarku jaroszowickiego, zwanego Zaskawiem. Po folwarku nie pozostał żaden ślad.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...