Zbywaczówka

49°51'21"N 19°30'28"E (49.855964, 19.507917)
268 m n. p. m.
Zbywaczówka zwana Zaskawiem, przysiółek Jaroszowic, jest obecnie sołectwem usytuowanym na lewym brzegu rzeki Skawy wzdłuż drogi krajowej nr 28 w odległości 4 km od Wadowic. Jest jedyną pozostałością po niegdyś olbrzymiej obszarowo wsi Jaroszowice, która obejmowała tereny w dolinie Skawy należące do dzisiejszych wsi: Mucharza, Świinnej Poręby, Gorzenia Dolnego i Wadowic. Zbywaczówka jest przysiółkiem uratowanym dzięki założeniu w niej, przez starostów barwałdzkich, na przełomie XVI i XVII wieku osobnego folwarku jaroszowickiego, zwanego Zaskawiem. Po folwarku nie pozostał żaden ślad.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......