Trzebunia

49°47'26"N 19°52'50"E (49.790798, 19.880581)
355 m n. p. m.

Trzebunia istniała już w XIV w. jako osada smolarzy, wypalających węgiel drzewny. Od 1410 r. weszła w skład starostwa lanckorońskiego. Dopiero w 1504 r. Aleksander Jagiellończyk nadał wsi prawo niemieckie. Jest to typowa wieś łanowa, z czytelnym do dziś rozłogiem i łańcuchową zabudową położoną po obu stronach doliny. Inwentarze z XVI w. wymieniają w miejscowości duże pogłowie owiec (500 szt.), co może świadczyć o wpływach osadnictwa wołoskiego. Od XV do początku XVII w. w Trzebuni działała słynna na całą Małopolskę huta szkła, posiadająca własną malarnię i szlifiernię. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej wieś stanowiła własność prywatną, od 1869 r. należała do rodu Lubomirskich, którzy mieli tu leśniczówkę (istnieje ona do dziś, choć jest przebudowana). W 1617 r. wybudowano pierwszy kościół, wcześniej ludzie chodzili na mszę św. przez góry do Sułkowic. Obecna świątynia pw. św. Marii Magdaleny pochodzi z 1799 r. i posiada skromne, barokowe wyposażenie (w ołtarzu głównym kopia obrazu Matki Bożej Myślenickiej). W miejscowości działa założona w 1852 r. orkiestra dęta „Orzeł”.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......