Zakłady Chemiczna Alwernia SA

Pierwsza prywatna fabryka chemiczna w Alwerni powstała w latach 1923–24. Początkowo produkowano w niej głównie kwas solny. Po II wojnie światowej zakłady upaństwowiono. Obecnie Zakłady Chemiczne Alwernia SA specjalizują się w produkcji związków fosforu, nawozów rolniczych i ogrodniczych oraz związków chromu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Geoportál