Szlachtowa

49°24'50"N 20°31'35"E (49.41413, 20.526395)
546 m n. p. m.
Szlachtowa jest dawną wsią łemkowską, położoną na wysokości 510–580 m n.p.m., na południowych krańcach Beskidu Sądeckiego, w dolinie Sielskiego Potoku i w rejonie jego ujścia do Grajcarka. Jest najbardziej wysuniętą na zachód wsią w Polsce, zamieszkałą niegdyś przez autochtoniczną ludność ruską. Od nazwy tej wsi wzięło się określenie terenów zamieszkałych przez Rusinów w dolinie Grajcarka – Ruś Szlachtowska, na którą składały się cztery wsie: Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda i Czarna Woda. Najstarsza wzmianka o Szlachtowej pochodzi z XV w. W XVI w. należała do Piotra Nawojowskiego, a już w 1542 r. istniała tu parafia prawosławna. Obecnie pośrodku wsi znajduje się pochodząca z 1901 r. dawna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej (MB Pokrow) (obecnie rzymskokatolicki kościół Matki Bożej Pośredniczki Łask). Została wybudowana w miejsce wcześniejszej drewnianej cerkwi z drugiej połowy XVIII w. Architektura świątyni nawiązuje do tzw. narodowego stylu ukraińskiego. Posiada trzy okazałe kopuły ułożone wzdłuż osi cerkwi (środkowa najwyższa). Wewnątrz znajduje się dziewiętnastowieczny ikonostas pochodzący z poprzedniej cerkwi.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......