Żar

49°48'57"N 19°28'40"E (49.815896, 19.478034)
656 m n. p. m.
Żar (680 m n.p.m.) stanowi najwyższą kulminację wydłużonego ramienia opadającego od Królewizny do Czartaka. W okolicy Żaru i sąsiedniego Kamienia w pobliżu szlaku znajdują się skaliste wychodnie piaskowca i zlepieńca osiągające do około 9 m wysokości, 50 m długości i 5 m szerokości.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......