Dąbrowska Góra

49°41'34"N 20°41'31"E (49.692805, 20.691973)
579 m n. p. m.
Dąbrowska Góra (583 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Rożnowskiego. Ze szczytu są rozległe widoki na Jezioro Rożnowskie, Beskid Wyspowy i wzniesienia pogórza. Pogórze Rożnowskie sięga od Dunajca na zachodzie do rzeki Białej na wschodzie. Północną granicę stanowi linia kolejowa Kraków – Tarnów, a południowa opiera się częściowo o północne podnóża Jodłowej Góry (715 m n.p.m.) i Rosochatki (753 m n.p.m.), granicząc z Beskidem Niskim. Pogórze ma wybitnie górski charakter, z głównymi masywami Jamnej, Wału oraz Pasma Mogiły i Styru. Szczyty w obrębie Pogórza często przekraczają 500 metrów n.p.m.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...