Wysznia

49°31'21"N 20°08'18"E (49.522503, 20.138485)
1104 m n. p. m.
Dość wybitny szczyt Wysznia (1107 m n.p.m.) położony jest w grzbiecie odchodzącym od polany Zielenica i opadającym do doliny Łopusznej. Sam wierzchołek jest zalesiony. Na południe od szczytu Wysznia znajduje się widokowa polana Wysznia z bogatą łąką mieczykowo-mietlicową, we wschodniej części uboższa łąką bliźniczkowa ze skupiskami dziewięćsiłów oraz borówczyska, w pobliżu wychodnia skalna (w postaci trzech złączonych wieżyc skalnych) i dość liczne w tym rejonie ślady po osuwiskach. Od północno-wschodniej strony rejon Wyszniej sąsiaduje z malowniczą i rozległą polaną Jankówki (z szałasami). Wysznia bywała jednym z celów wycieczek w Gorce czynionych przez Seweryna Goszczyńskiego w okresie jego zamieszkiwania we dworze w Łopusznej w 1832 r. Z polany roztacza się jedna z ciekawszych w Gorcach panoram na Tatry i Podhale.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......