Łysina

49°46'33"N 20°02'56"E (49.775906, 20.04892)
882 m n. p. m.

Łysina to dwukilometrowej długości, najwyższy w Beskidzie Średnim grzbiet, porośnięty buczyną karpacką. Trzy wierzchołki mają wysokości 891 m n.p.m. (północny), 894 m n.p.m. (środkowy) oraz 904 m n.p.m. (południowy, w 1932 r. nazwany Lubomirem). Na grzbiecie znajdowały się polany pasterskie, których ślady widać do dziś: Polana Długa, Mocurka, Trzy Kopce, Spadzista i Przygoleź. Na polanie Mocurka stał w okresie międzywojennym szałas pasterski. Tradycje sezonowego wypasu owiec i bydła zanikły w połowie XX w., a w trzech ostatnich dekadach minionego stulecia polany zostały zalesione w ramach planowej gospodarki leśnej. Z niektórych odcinków szlaku rozciągają się fragmentaryczne widoki w kierunku wschodnim na położoną pół kilometra niżej Kotlinkę Wiśniowej oraz szczyty Pasma Cietnia. Obecnie najlepszym punktem widokowym, z panoramą od Kamiennika po Ciecień i Kamionną, jest przecinka dla paralotniarzy na wschodnim stoku, nad lejem źródliskowym potoku Lipnik, w odległości kwadransa marszu od węzła szlaków turystycznych w kierunku Lubomira.
Z racji dominującego położenia, grzbiet był wykorzystany w czasie walk na przełomie listopada i grudnia 1914 r. jako punkt obrony wojsk austro-węgierskich. W rejonie Trzech Kopców oraz przy odgałęzieniu żółtego szlaku do Lubnia zachowały się relikty okopów z tego okresu. Łysina stanowi również ważny węzeł szlaków turystycznych; tu prowadziły najstarsze szlaki w regionie, oznakowane przed 1930 r.: czerwony szlak z Myślenic przez Łysinę i Luboń Wielki do Rabki, zwany „Szlakiem Harcerskim”, oraz zielony szlak z Lubnia na Łysinę.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......