Kopa Kondracka

49°14'11"N 19°55'55"E (49.236528, 19.932204)
2004 m n. p. m.
Kopa Kondracka (2005 m n.p.m.) jest pierwszym od wschodu wierzchołkiem zaliczanym do grupy Czerwonych Wierchów. Stanowi zwornik dla masywu Giewontu. Jest łatwo dostępna ze wszystkich trzech otaczających go przełęczy i stanowi cel łatwych wycieczek narciarskich. Wierzchołek Kopy Kondrackiej (2005 m n.p.m.) jest zachodnim krańcem tzw. wyspy krystalicznej Goryczkowej – pasa skał krystalicznych, który oderwał się od głównego trzonu Tatr i nasunął się na fałd skał osadowych. Ciągnie się on na odcinku głównej grani od Beskidu (2012 m n.p.m.) przez Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) po Czerwone Wierchy.
Teren dzisiejszych Tatr w mezozoiku zanurzony był w wodach tzw. Oceanu Tetydy. Z osadów znajdujących się na jego dnie powstały skały tworzące pokrywy osadowe. Ze względu na ich różne pozycje tektoniczne względem podłoża, w tym przypadku trzonu krystalicznego, wyróżnia się autochtoniczną pokrywę osadową, tzw. autochton wierchowy (znajdującą się in situ, czyli w miejscu, w którym powstała, na skałach krystalicznych) oraz pokrywy allochtoniczne, obce, które się na nią nasunęły z południa. Pierwsza z nich to tzw. płaszczowina wierchowa (tworząca masyw Czerwonych Wierchów i Giewontu), nasunięta na autochton wierchowy. Druga, to nasunięta również z południa, tylko z dalszej odległości, na płaszczowinę wierchową – tzw. płaszczowina reglowa. Ruchy płaszczowinowe były efektem zbliżania się do siebie płyt laurazjatyckiej i afrykańskiej, podsuwania się pod siebie (subdukcji) płyt litosferycznych i skracania mniejszych ich bloków, w tym przypadku było to skracanie płyty alpejsko-karpackiej. Nasuwanie się na siebie płaszczowin trwało kilkadziesiąt milionów lat, od kredy, przez paleogen do neogenu, ale dopiero w neogenie Tatry dzięki wypiętrzeniu stały się masywem górskim.
Tatry, Niżne Tatry, Fatry: Mała i Wielka wchodzą w skład Karpat centralnych, co oznacza, że wszystkie wymienione masywy łączy podobna budowa geologiczna: posiadają trzon krystaliczny pokryty skałami osadowymi. Ponadto są od siebie oddzielone kotlinami, których budulcem jest flisz.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......