Czerwona Przełęcz

49°15'46"N 19°56'32"E (49.262852, 19.942356)
1299 m n. p. m.
Czerwona Przełęcz (1301 m n.p.m.) utworzyła się w odpornych na wietrzenie łupkach. Czerwone zabarwienie tych skał nadaje obecny w nich tlenek żelaza. W pobliskim, podchodzącym pod grzbiet Giewontu żlebie Banie, znajdowały się kopalnie. W 1900 r. Towarzystwo Tatrzańskie postawiło tu altanę dla turystów, która została zniszczona przez wichury.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...