Chełm Wschodni

49°48'27"N 19°40'29"E (49.807503, 19.674735)
556 m n. p. m.
Jest to wschodnia kulminacja (581 m n.p.m.) w masywie Chełmu. Prowadzący na nią od strony Budzowa szlak zielony wyprowadza tu bezpośrednio od południa z Przełęczy Wrotkowskiej (549 m n.p.m.), oddzielającej Chełm Wschodni od Mysiej Góry (576 m n.p.m.). Bezpośrednio pod zalesionym wierzchołkiem, na grzbietowej dróżce szlak zielony włączy się z grzbietowym, dalekobieżnym szlakiem czerwonym (tu z Zembrzyc do Myślenic).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...