Żelatowa

50°06'02"N 19°24'03"E (50.100808, 19.40085)
392 m n. p. m.
Wzgórze Żelatowa (395 m n.p.m.), znajdujące się na granicy gminy Chrzanów oraz gminy Babice, stanowi fragment Garbu Tenczyńskiego. Porośnięte lasem stoki wzniesienia porozcinane są głębokimi, lessowymi wąwozami. Nad jednym z nich, na trasie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, znajduje się malownicze źródełko wypływające spod korzeni rozłożystego buka. Na wylesionym grzbiecie intensywnie rozbudowują się przysiółki Góry Zagórze oraz Góry Pogorzyce. Z rejonu ul. Bałuckiego możemy podziwiać rozległą panoramę.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...