Łyżka

49°38'33"N 20°27'43"E (49.642726, 20.462113)
800 m n. p. m.
Łyżka (803 m n.p.m.) to zalesiony szczyt, położony ponad wsią Przyszowa w Beskidzie Wyspowym. Przez miejscową ludność bywa nazywany Wyżką. Pochodzenie nazwy tłumaczone jest na kilka sposobów. Podanie głosi, że w grodzie na wzniesieniu miała się schronić św. Kinga, która w pośpiechu, uciekając przed najazdem tatarskim, zgubiła swoją srebrną łyżkę. Popularne jest również twierdzenie, że kształt góry przywodzi na myśl właśnie łyżkę. Pewnym jest, że Łyżka była niegdyś zamieszkana. Stał tu ufortyfikowany zamek. Do dnia dzisiejszego można zauważyć resztki murów obronnych, kopców, głazów, rumoszu skalnego, niewielką jaskinię oraz kształtowane ręką ludzką formy ziemne. Wszystkie te elementy szczególnie dobrze widoczne są od strony wschodniej. Prawdopodobnie zamczysko było własnością rodu rycerskiego Wierzbętów, używającego zawołania Jonina lub Janina. Stało się ono później nazwą ich herbu rodowego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......