Groń

Pasmo Łososińskie
49°44'02"N 20°26'21"E (49.734099, 20.439279)
736 m n. p. m.
Groń (743 m n.p.m.) położony jest w zachodniej części Pasma Łososińskiego pomiędzy Dzielcem (628 m n.p.m.) a Sarczynem. Południowe, strome i zalesione stoki opadają w stronę Limanowej; zbocza północne, łagodne, zajęte są przez podchodzące wysoko zabudowania i pola uprawne.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...