Gancarz

Beskid Mały
49°48'38"N 19°25'20"E (49.810574, 19.422476)
795 m n. p. m.

Szczyt Goncarz, wznoszący się nad nad trzema wsiami: Kaczyną, Ponikwią i Rzykami, położony jest długim (ok. 6 km) grzbiecie, opadającym z Gronia Jana Pawła II w kierunku północno-zachodnim. Poniżej szczytu, na północnych stokach Gancarza, na wysokości około 700 m n.p.m. znajdują się źródła potoku Choczenka. Szczyt góry jest prawie całkowicie pokryty drzewami i krzewami i ma niewielkie walory widokowe. Kiedy Kazimierz Sosnowski, znakomity krajoznawca, opisywał w okresie międzywojennym Gancarz, zwrócił szczególną uwagę na jego walory widokowe: Chociaż najniższy, przecież jako świetny punkt widokowy rywalizuje z Jawornicą, gdyż jak tamta od Potrójnej, tak ten od Leskowca, jest równolegle w stronę płn.-zach. jak bastjon wysunięty. To też licznych turystów ściąga na siebie Gancarz dla tej samej rozległej panoramy, która roztacza się z Jawornicy, choć stąd nieco skąpszej. Na szczycie Gancarza wznosi się ponad sześciometrowy, metalowy krzyż, postawiony w 1931 r. Wcześniej stał tu krzyż drewniany z 1900 r. Historię krzyży na Gancarzu, opartą na odnalezionych dokumentach, opisał Zbigniew Kubień w swojej publikacji Gancarz. "Wygasły wulkan" krzyżem zwieńczony. Drewniany krzyż na Gancarzu, ufundowany przez gospodarza z Choczni, Jakuba Sikorę z pomocą gospodarzy wsi Kaczyna, był jednym z wielu stawianych w tym czasie na szczytach Beskidu Małego z inicjatywy księży okolicznych wsi na powitanie nowego stulecia. Co roku, w każdy Wielki Piątek, krzyż na Gancarzu oświetlany był lampką oliwną. Mieszkańcy pobliskich wsi postanowili w miejsce zniszczonego przez wichury i burze, drewnianego krzyża ufundować nowy żelazny krzyż, osadzony w betonie, by chronił ich wioski przed klęskami żywiołowymi. 16 sierpnia 1931 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie krzyża, na które ściągały tłumy ludzi z okolic Andrychowa i Wadowic. Konsekracji dokonał ksiądz proboszcz Józef Kmiecik z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Od 2000 roku, we wrześniu, odbywają się tradycyjne pielgrzymki na Gancarz z okazji święta Podwyższenia Krzyża.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......