Chełm

50°01'32"N 19°33'57"E (50.025778, 19.566005)
295 m n. p. m.
Chełm (301 m n.p.m.), wzgórze na pograniczu Mirowa i Podłęża, stanowi wysunięty na południe fragment Grzbietu Tenczyńskiego opadający wyraźnym progiem do doliny Wisły. Szczyt wzniesienia jest bardzo dobrym punktem widokowym. Wisła, stanowiąca południową granicę powiatu chrzanowskiego, ma na tym odcinku charakter rzeki równinnej. Meandrując tworzy liczne starorzecza będące ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dolina Wisły jest bardzo ważnym, umożliwiającym migracje, korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim. Jej odcinek od Mętkowa Małego po Podłęże jest objęty ochroną w ramach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy (PLB120005).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......