Toporowe Stawy

49°16'42"N 20°01'41"E (49.278376, 20.028233)
1132 m n. p. m.
Szlak biegnący z Toporowej Cyrhli w kierunku Psiej Trawki przecina moreny utworzone przez lodowiec Suchej Wody Gąsienicowej w czasie ostatniego zlodowacenia. Wśród nich znajdują się Toporowe Stawy. Są to najniżej położone stswy tatrzańskie, które charakteryzują się najbujniejszym życiem organicznym z wszystkich jezior tatrzańskich. Zatorfione i zarastające stawy są siedliskiem dla wielu tatrzańskich płazów: salamandry plamistej, kumaka górskiego i traszek. W Wyżnim Toporowym Stawie występuje rzadki endemit lodowcowy – jeżogłówka pokrewna.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...