Toporowe Stawy

49°16'42"N 20°01'41"E (49.278376, 20.028233)
1132 m n. p. m.
Szlak biegnący z Toporowej Cyrhli w kierunku Psiej Trawki przecina moreny utworzone przez lodowiec Suchej Wody Gąsienicowej w czasie ostatniego zlodowacenia. Wśród nich znajdują się Toporowe Stawy. Są to najniżej położone stswy tatrzańskie, które charakteryzują się najbujniejszym życiem organicznym z wszystkich jezior tatrzańskich. Zatorfione i zarastające stawy są siedliskiem dla wielu tatrzańskich płazów: salamandry plamistej, kumaka górskiego i traszek. W Wyżnim Toporowym Stawie występuje rzadki endemit lodowcowy – jeżogłówka pokrewna.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......