Południowy stok Dubnego

49°19'49"N 20°57'19"E (49.330313, 20.955457)
877 m n. p. m.

Szczyt Dubne (904 m n.p.m.) znajduje się w centralnej części i głównym grzbiecie Gór Leluchowskich (Pasmo Zimnego i Dubnego). Jest zwornikiem, w którym od głównego grzbietu odgałęzia się na wschód grzbiet do Barwinka (863 m n.p.m.) łączący grzbiet główny z grzbietem granicznym. Ze stoków Dubnego wypływają trzy potoki: na północ Młynne uchodzący do Muszynki, na zachód Zimne uchodzący do Popradu i na południowy-wschód Dubne (dopływ Smereczka). Niespełna kilometr na południe od Dubnego znajduje się drugi w głównym grzbiecie, bliźniaczy szczyt Zimne (nieco wyższy – 916 m n.p.m.). Masyw jest zalesiony. Oba wierzchołki dały nazwę dla całego pasma, która jest teraz wypierana przez określenie Góry Leluchowskie.
Na wschodnich stokach Zimnego i Dubnego znajduje się rezerwat przyrody Hajnik chroniący fragment naturalnej buczyny karpackiej oraz naturalnego lasu jodłowego. Rezerwat został założony w 1974 r. i obejmuje powierzchnię 16,9 ha.
Osobliwością rezerwatu jest fragment czystego drzewostanu jodłowego naturalnego pochodzenia, w wieku 130–180 lat. Pojedyncze jodły osiągają tu 100–115 cm grubości w pierśnicy i około 40 m wysokości. Zespół jedlin Galio-Abietetum zajmuje część rezerwatu. Dominującym zespołem jest buczyna karpacka Dentario Glandulosae-Fagetum, z mieszanym drzewostanem jodłowo-bukowym z przewagą buka w niższych partiach. Runo jest bardzo gęste i wysokie, z dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Przeważa w nim wietlica samcza i jeżyna gruczołowata. Występują tu też wszystkie gatunki typowe dla lasów bukowych tego zespołu (żywiec gruczołowaty i cebulkowy, żywokost sercowaty i bulwiasty oraz paprotniki).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......