Dłubnia

Nowa Huta
50°04'52"N 20°03'10"E (50.081366, 20.052973)
202 m n. p. m.
Źródła Dłubni znajdują się we wsi Trzyciąż na wyżynie Miechowskiej. Ostatni odcinek rzeka przepływa przez Nową Hutę, gdzie uchodzi do Wisły. Poziom wody nie ulega dużym wahaniom ze względu na wybudowany w Zasławicach zbiornik retencyjny. Na terenie miasta utworzono jeszcze jeden zalew, stanowiący zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców. Na Dłubni znajduje się ujęcie wody pitnej dla Nowej Huty oraz dla kombinatu. Dawniej znajdowały się na niej liczne młynówki zasilające młyny i papiernie, budowane z inicjatywy zakonu cystersów.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......