Wodogrzmoty Mickiewicza

49°14'02"N 20°05'16"E (49.234082, 20.087977)
1100 m n. p. m.

Wodogrzmoty Mickiewicza są to trzy wodospady powstałe na stromym progu, jakim Dolina Roztoki opada do Doliny Białki. Z mostu, którym biegnie szlak, można zobaczyć Pośredni Wodogrzmot. Miejsce to od dawna było odwiedzane przez turystów i kiedyś do każdego z wodospadów prowadziły znakowane ścieżki. Nazwę Wodogrzmoty Mickiewicza wprowadziło oficjalnie Towarzystwo Tatrzańskie w 1891 r. z okazji sprowadzenia prochów Adama Mickiewicza z Francji do Polski.
W pierwszych dwóch dziesięcioleciach XX w. w rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza stały dwa budynki pełniące funkcję gospód. Pierwszy z nich zniszczyła lawina śnieżna w 1911 r. Drugi, wybudowany przed 1919 r., rozebrano w 1925 r. na zlecenie Fundacji Kórnickiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...