Wieliczka

49°58'57"N 20°03'35"E (49.982732, 20.05982)
252 m n. p. m.

Dzieje Wieliczki, potwierdzone badaniami archeologicznymi sięgają X–XI w. i są ściśle związane z eksploatacją złóż soli kamiennej. Pierwotna osada, nazywana Magnum Sal – Wielka Sól, została odnotowana w materiałach źródłowych z lat 1123–1127. Dokument lokacyjny miasta, oparty na prawie frankońskim, wydał książę Przemysław II w 1290 r. Król Kazimierz Wielki w 1361 r. wydał nowy akt lokacyjny oparty na prawie magdeburskim. Wytyczono wówczas nowy szachownicowy układ urbanistyczny śródmieścia z Rynkiem Górnym i wybudowano Zamek Żupny. Całość otoczono fortyfikacjami. Pod koniec swojego panowania Kazimierz Wielki zreformował zarząd Salin. Było to pierwsze w Europie prawo górnicze wydane w 1368 r. Wieliczka stała się jednym z najważniejszych miast górniczych Polski. Rozwój miasta został zahamowany w połowie XVII w., kiedy ludność została zdziesiątkowana przez zarazę, a miasto ograbione i spalone podczas potopu szwedzkiego. Niekorzystnym okresem był również czas rozbiorów i okupacja austriacka. Po II wojnie światowej Wieliczka ponownie zaczęła się rozwijać, a dzisiaj należy do najciekawszych turystycznie miast Małopolski.
Rynek Górny w Wieliczce został wytyczony na podstawie drugiego aktu lokacyjnego miasta, wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego w 1361 r. Obecna zabudowa wokół rynku, pochodząca głównie z XIX w. powstała na miejscu średniowiecznych kamieniczek. W południowej części rynku stoi neoklasycystyczny Pałac Przychockich zbudowany przez Bronisława Przychockiego w XVIII w. na fundamentach starego ratusza. Mieści się w nim Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego. Stąd wyruszył (24 II 1846) do Krakowa rewolucyjny oddział górników i mieszczan wielickich dowodzony przez Edwarda Dembowskiego, co upamiętnia tablica na budynku.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......