Głaz polodowcowy przy Alei Tarnowskich

Tarnów
49°59'58"N 20°59'51"E (49.999698, 20.997768)
211 m n. p. m.
Granitowy głaz polodowcowy ustawiono w 1983 r. w miejscu przecięcia się południka 21º E z równoleżnikiem 50º N – w Tarnowie przy Alei Tarnowskich, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zuchów. Głaz ma 150 cm wysokości, 175 cm w obwodzie i masę około 1 tony. Jest to głaz narzutowy (eratyk), czyli fragment skały, przyniesiony na południe Polski przez lądolód. Świadczy o charakterze i zasięgu zlodowacenia. Głaz ten jest pomnikiem przyrody. Jest to jedyny pomnik przyrody nieożywionej na terenie Tarnowa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...