Wielki Piarg

49°11'36"N 20°04'13"E (49.193487, 20.070401)
1401 m n. p. m.
Wielki Piarg nad Morskim Okiem znajduje się na stokach opadających nad północne brzegi Morskiego Oka.
Piargi są gromadzącym się u podnóży ścian i w dolnych partiach żlebów gruzem, który odpadł ze skał. Jest to efekt wielokrotnego zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach skał, co powoduje ich stopniowe rozsadzanie oraz rozsypywanie się w drobny gruz.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...